Accreditaties

De richtlijnen voor het aanvragen van persaccreditaties

  • internationale en nationale pers
  • 2 personen per medium (inclusief fotograaf)
  • aanvragen moeten binnen zijn 1 maand voor de start van het festival. Ten laatste een week voor het festival ontvangt u de documenten via e-mail
  • identiteitskaart kan gevraagd worden ter controle
  • richtlijnen van de security dienen steeds opgevolgd te worden
  • de artiest beslist zelf over zijn rechten en heeft het laatste woord over de toegang onstage en front stage.
  • de foto’s & video’s mogen enkel gebruikt worden om verslag uit te brengen van het festival
  • gelieve de publicaties (aankondigingen en verslagen van het festival) te mailen naar  debby@dpcommunications.be
  • gelieve volgend formulier correct en volledig in te vullen: